Logopeda leczy jąkanie i patologie mowy - terapia jąkania

Opublikowano: 03-03-2023

Wróć do spisu artykułówLogopeda leczy jąkanieJąkanie u dzieci i dorosłych lub logoneuroza to zaburzenie mowy, które powoduje u człowieka poważny dyskomfort podczas komunikowania się z innymi ludźmi.

Osoby jąkające się są świadomi tego, co chcą powiedzieć, ale nie są w stanie tego zrobić. W rezultacie osoby oni powtarzają lub przedłużają dźwięk słowa, sylaby, spółgłoski lub samogłoski, a także robią pauzy (krótkie, długie) w trakcie komunikacji, ponieważ dotarły do ​​problematycznego słowa lub dźwięku.

Wśród małych dzieci jąkanie można zaakceptować jako coś normalnego i jest naturalną częścią nauki języka. Najczęściej jąkanie występuje u dzieci w wieku od 2 do 6 lat, kiedy rozwijają one umiejętności językowe. Dziecko jąka się, jeśli jego mowa i zdolności językowe nie są wystarczająco rozwinięte. Większość dzieci jest w stanie wyrosnąć z jąkania w trakcie rozwoju, jeśli nie jest to patologia.

Jaki specjalista leczy jąkanie?

Leczenie jąkania i innych zaburzeń (wad) mowy należy do kompetencji logopedy. Ponad 70 milionów ludzi na całym świecie cierpi z powodu podobnych problemów. Średnio około 5-10% wszystkich dzieci przynajmniej raz w życiu doświadcza jąkania, ale większość z nich zwykle wyrasta z tego zjawiska w ciągu kilku miesięcy lub lat. Wczesna interwencja i zastosowanie terapii, może pomóc dzieciom przezwyciężyć jąkanie.

Według badań u co czwartego dziecka problem z mową może utrzymywać się w wieku dorosłym i prowadzić do różnych zaburzeń mowy. Utrudnia to komunikowanie się z innymi ludźmi, co często wpływa na jakość życia danej osoby i relacje międzyludzkie.

Co może powodować jąkanie?

Głównymi przyczynami jąkania u dzieci najczęściej są: problemy psychologiczne lub choroby neurologiczne. Czasami jąkanie jest określane jako przewlekła choroba, która utrzymuje się do dorosłości. Mniej powszechne są trudności w mówieniu, które pojawiają się po traumie emocjonalnej (jąkanie psychogenne).

Często pierwsze oznaki jąkania u dziecka pojawiają się między 18 a 24 miesiącem życia. W tym okresie stopniowo zwiększa się zasób słownictwa dzieci, odnotowuje się pierwsze próby łączenia wyrazów w krótkie lub długie zdania. W procesie rozwijania słownictwa wiele dzieci może się jąkać. W większości przypadków trwa to od kilku tygodni do kilku miesięcy. W wielu przypadkach jąkanie ustępuje samoistnie w wieku 5 lat, jeśli nie jest patologią mowy.

Terapia jąkania, czyli - jak leczyć jąkanie, jeśli jest patologią?

Jąkanie leczy się, w tym celu konieczna jest wizyta u logopedy, który dobierze terapię jąkania lub terapię językową w zależności od przeprowadzonej diagnozy pacjenta.

Czy jąkanie jest dziedziczne?

Jąkanie może być dziedziczone oraz moze być wynikiem dziedzicznych (genetycznych) anomalii. Również płynność mowy może być zaburzona z przyczyn niezwiązanych z genetyką. Przyczyny jąkania u dorosłych i dzieci mogą być spowodowane urazowym uszkodzeniem mózgu lub innymi chorobami mózgu, które prowokują pojawienie się:

Jak rozpoznać, że dziecko się jąka?

Tylko logopeda może ustalić, czy dziecko ma patologiczne jąkanie. Często dziecko jąka się, gdy jest podekscytowane z powodu:

Jeżeli zacinanie się w trakcie mowy to są sporadyczne przypadki, rodzice nie muszą się martwić. Kiedy często się powtarza, należy umówić się na wizytę u logopedy dziecięcego.

Psychosomatyka chorób związanych z wadami mowy może być różna i zależy od wrażliwości dziecka, składu jego charakteru, obecności chorób układu nerwowego i innych układów. Oznaki i objawy jąkania mogą obejmować:

Dlaczego dorośli zaczynają się jąkać?

Aby ustalić przyczynę jąkania się, należy natychmiast po wykryciu problemów z mową udać się do specjalisty i rozpocząć leczenie. Zaburzenia mowy dotykają mniej niż 1% wszystkich dorosłych. Według Amerykańskiego Stowarzyszenia Mowy, Języka i Słuchu niektóre osoby jąkające się podczas mówienia wydają się bardzo spięte lub brakuje im tchu. Ich mowa może zostać całkowicie „zablokowana” (zatrzymana) pod wpływem wielu czynników.

Istnieje wiele powodów, dla których ludzie się jąkają. Często dzieje się tak z powodu urazów głowy, podniecenia, a także na tle nieleczonych chorób w dzieciństwie. Również przyczyny jąkania u dorosłych mogą być związane ze stylem życia, problemami zawodowymi i rodzinnymi.

Co zrobić, jeśli dziecko się jąka?

Jeśli dziecko się jąka, musisz odwiedzić logopedę i ustalić przyczynę tego, co się dzieje. Istnieją różne rodzaje jąkania, a większość z nich występuje na tle nieprawidłowego działania układu nerwowego. Jąkanie na tle nerwic to:

Rodzaj leczenia jąkania dobiera specjalista w zależności od rozpoznania i stopnia zaawansowania wady wymowy (słaby, umiarkowany, silny). Znaczenie ma również częstotliwość jąkania: stała, okresowa, chaotyczna, cykliczna. Czasami problemy z mową zależą od sytuacji i objawiają się w zależności od jej powtarzania.

Czy można wyleczyć jąkanie u dzieci i dorosłych?

Jeśli dorosły lub dziecko jąka się i ciągnie słowa, potrzebuje pomocy logopedy. Dzięki szybkiej wizycie u specjalisty mowa może zostać poprawiona lub całkowicie wyeliminowana (w zależności od diagnozy). U małych dzieci po ustaleniu przyczyny jąkania logopeda koniecznie ocenia jąkanie w mowie: krótkoterminowe lub długotrwałe. W większości przypadków jąkanie ocenia się za pomocą serii testów, obserwacji i wywiadów.

Ocena starszych dzieci i dorosłych jest bardziej skoncentrowana na określeniu nasilenia zaburzenia i wpływu zaburzenia mowy na zdolność danej osoby do komunikowania się i prawidłowego wykonywania codziennych czynności.

Często jąkanie charakteryzuje się upośledzeniem werbalnych zdolności motorycznych (np. koordynacji czuciowej i motorycznej). W takim przypadku dzieci i dorośli, którzy się jąkają, mogą skorzystać z terapii, takich jak terapia logopedyczna, korzystanie z urządzeń elektronicznych w celu poprawy płynności mowy lub terapii poznawczo-behawioralnej.

Jak pozbyć się jąkania i czy ono ustępuje samoistnie?

Jąkanie nie ustępuje samoistnie. Jak się nie jąkać? Aby to zrobić, musisz zwrócić się o pomoc do logopedy. Lekkie lub ciężkie jąkanie zawsze ma swoją przyczynę i jest leczone metodami wybranymi przez logopedę.

Zaburzenia mowy mogą ulec pogorszeniu na tle stresu, wybuchu emocjonalnego, chorób układu nerwowego i czynników behawioralnych. Zakorzenione wady wymowy są trudne do wyleczenia, jednak dzięki ciągłej korekcji mowa jest stopniowo przywracana i poprawiana.Back to top